เขาโร

มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนเล็กๆอยู่บริเวณกลางทุ่งนา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร
มีต้นไม้ประเภทเดียวกับกะพ้อขึ้นบริเวณบนเขา  ชาวบ้านเรียกไม้โร
ไม้ริ่งโร หรือต้นจั๋ง เป็นที่มาของชื่อเขาโร