รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22 มิถุนายน 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปาบ้านปากมูด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 มิถุนายน 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดสระน้ำหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบป่าพรุคลองท่าว่าน เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านกงหรา ตำบลเขาโร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 พฤษภาคม 2563 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดสระน้ำหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านกงหรา ตำบลเขาโร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อวร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.62-003 สายหนองขุดไหล่ – สามแยกบ้านนายตุด ศิริบัตร หมู่ที่ 9,10 ตำบลเขาโร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 พฤษภาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อวร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.62-003 สายหนองขุดไหล – สามแยกบ้านนายตุด ศิริบัตร หมู่ที่ 9,10 ตำบลเขาโร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านปากมูด ตำบลเขาโร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 4