ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภ.ด.ส.1 (ติดประกาศ)