1 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเขาโร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
28 มิถุนายน 2564 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
6 พฤษภาคม 2564 มาช่วยกันคัดแยกขยะครัวเรือนกันดีกว่า เพื่อช่วยโลก ช่วยเรา ให้มีชีวิตที่ปลอดภัย
24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 มกราคม 2564 ประชาสัมพันธ์การนำส่งขยะอันตรายในครัวเรือนประจำปี 2564 รอบที่ 1
28 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 2 3 4 8
9 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำเเหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเจาะจง
6 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว คลองท่าหลวงหน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน 5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 สิงหาคม 2565 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
31 สิงหาคม 2565 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว คลองท่าหลวง หน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
31 สิงหาคม 2565 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว คลองท่าหลวง หน้าวัดเขาโร โดยก่อสร้างงานเรียงหินยาเเนว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 147 เมตร เเละงานเรียงหินใหญ่ จำนวน 5,040 กล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 4 33