19 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
18 มกราคม 2564 วันที่ 18 มกราคม 2564 #องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
16 พฤศจิกายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
22 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 2 3 4 5 8
25 สิงหาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ประจำตำเเหน่ง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
18 สิงหาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 สิงหาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 2 3 4 5 33