• กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโรประจำปี2567 ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567

29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมถนน (นศ.ถ.62-014) สามเเยกวัดทุ่งควาย-สามเเยกบ้านพรุเตียว หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับปฏิบัติงานในราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหนองหวายฝาด หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเสวียน อินทร์แก้วศรี – บ้านควนยางแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 พฤษภาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญมาก หมู่ที่ 4 บ้านกงหรา ตำบลเขาโร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 14 15 16
14 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมเเซมถนนถมหลุมบ่อพร้อมปาดเกลี่ยเรียบสายบ้านนายประชุม รักษาเเก้ว-ถนนสปก. หมู่ที่10 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กันยายน 2564 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวนราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมเเซมระบบประปาบ้านหนองปลิง,ไสยูง หมู่ที่2 ตำบลเขาโร
9 กันยายน 2564 เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
20 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกหมอตก หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร โดยวิธีคัดเลือก
13 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน สระนำ้หนองคล้า หมู่ที่1 ตำบลเขาโร โดยวิธีคัดเลือก
10 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหนองปลิง หมู่ที่2 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามเเยกบ้านนายวิโรจน์ ม.3 – อนามัยหนองปลิง ม.2 หมู่ที่11 ตำบลเขาโร โดยวิธีคัดเลือก
30 กรกฎาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 14 15 16 17 18 28