16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมเเซมถนนถมหลุมบ่อพร้อมปาดเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านนายบุญส่ง สมทรง – บ้านนางศรีทอง ไชยรัตน์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2564 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1)
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมเเซมถนนถมหลุมบ่อพร้อมปาดเกลี่ยเรียบถนนสายโคกหมอตก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาจากสหกรณ์ชุมชนบ้านเขาโรถึงบ้านนายสมบัติ ละอองทอง หมู่ที่5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาสายนายาว จากบ้านนางจิราพร ธนาวุฒิ ถึงบ้านนายศักดิ์ดา เเก้วคุ้มภัย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 28 29 30 31 32 37