11 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.62-007 สายควนเเพ-หนองหงส์ หมู่ที่ 9 บ้านควนเเพ ตำบลเขาโร
27 มกราคม 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลางท้องถิ่น นศ.ถ.62-007 สายควนเเพ-หนองหงส์ หมู่ที่ 9 บ้านควนเเพ ตำบลเขาโร
25 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานครูลาย-บ้านก็องซี่ (ตอนที่3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจินตนา สังขโชติ-บ้านนายศิริ จักรเเก้ว (ตอนที่2)หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มกราคม 2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเเซมถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลางท้องถิ่น นศ.ถ.62-007 สายควนเเพ-หนองหงส์ หมู่ที่ 9 บ้านควนเเพ ตำบลเขาโร
1 29 30 31 32 33 37