13 มกราคม 2564 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบ สขร.1)
26 พฤศจิกายน 2563 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมระบบประปาหมู่บ้าน เเบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านวังไทร ตำบลเขาโร สายควนยายกล่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำ(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2563)
1 31 32 33 34 35 37